SImulacre evacuació

Dimecres 29 octubre es va realitzar el simulacre d'evacuació del centre sense incidències. Tot i que l'evacuació i la posterior concentració al pati es realitzen amb molta celeritat, el temps necessari per al recompte i assegurar-nos que tothom és fora l'edifici fan que en conjunt es necessitin al voltant de cinc minuts. El supòsit va ser un incendi a la caldera. El proper simulacre podrà ser diferent, com una concentració motivada per un perill extern o un supòsit d'incendi en una altra zona del centre.

Els riscos psicosocials 

L’article 40.2 de la Constitució manifesta: Els poders públics […] vetllaran per la seguretat i higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats i l’article 43 estableix el dret a la protecció de la salut, i afirma que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures preventives i mitjançant la prestació i serveis necessaris.

Actualment, l’avaluació inicial dels factors psicosocials es fa mitjançant el qüestionari dissenyat per l’INSHT i adaptat posteriorment al personal docent i PAS. Consta de 75 preguntes amb les quals s’obté informació de 28 subfactors, agrupats en 7 factors. Els factors són: càrrega mental, autonomia temporal, contingut del treball, supervisió-participació, definició de rol, interès pel treballador i relacions personals.

NORMATIVA d'aplicació (Seguretat i salut)   20-6-2014
-Accidents laborals i malalties professionals en centres públics
-Seguretat als laboratoris i tallers del centres educatius
-Vigilància de la salut dels treballadors
-Malalties professionals
-Esforç vocal  .......

per accedir a la informació accediu a l'adreça:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat    Necessiteu introduir el codi ATRI

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Seguretat_salut.pdf

Full de notificació d'accident, incident o malaltia professional:  Més informació


____________________________________________________________________
NORMATIVA SOBRE ABSÈNCIES DEL LLOC DE TREBALL                                                Curs 2014-15
http://www.sindicat.net/2014/setembre/absencies/index.php

____________________________________________________________________Mens sana in corpore sano, sobre todo delante del ordenador


____________________________________________________________________

Substitució aparells amb mercuri

Cal substituir els termòmetres i altres aparells amb mercuri per altres tipus que no continguin aquest element químic i fer-ne un tractament adequat dels residus. La instrucció està disponible a la Intranet (Generalitat de Catalunya /Departament d'Ensenyament): 
-Inici/Accés al Portal de centre/ Seguretat/ Gestió de residus.
-Serveis al Personal/ Prevenció de riscos laborals/ Organització de la prevenció/Procediments, Instruccions i notes tècniques de prevenció laboral/Gestió de residus.

Els principals riscos deguts al vessament d'aquests equips consisteixen en la inhalació dels vapors de mercuri i compostos químics associats. També hi pot haver absorció per contacte directe a través de la pell. 

També als apartats del Portal de centre de la Intranet "Treball als laboratoris i productes químics" i "Gestió de residus" s'han adequat els pictogrames i les indiciacions de perill o frases H de les fitxes de prioductes químics i de residus al Reglament (CE) núm 1272/2008.

____________________________________________________________________
Baixes:  Descompte i cobrament del 100%

Més informació

____________________________________________________________________

Primers auxilis :      Atac d'epilèpsia

____________________________________________________________________

Informació sobre el wi-fi


Diari la Vanguardia 14 agost 2013      

http://www.lavanguardia.com/salud/20130814/54378532218/internet-wifi-moviles-perjudican-salud.html

____________________________________________________________________

GENCAT. Portal de centre. SALUT

En una RED es va donar la següent informació pel professorat i personal del PAS:-Treball als laboratoris i productes químics.
-Gestió de residus.
-Ús eficient de la veu.
-Coordinació d'activitats empresarials.
-Accidents laborals.
-Control de plagues.
-Llocs de treball: riscos i prevenció


Per poder accedir als continguts heu d'anar a:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda
                          Heu d'introduir el vostre codi ATRI.
                          Anar a Portal de Centre
                         Al marge esquerra entrar a SEGURETAT.

____________________________________________________________________

Manual per l'avaluació i la detecció de riscos laborals

El Departament de Treball té editat aquest fulletó:
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_20620985_1.pdf

____________________________________________________________________

Vídeos NAPO

L'AVALUACIÓ DE RISCOS

L'ERGONOMIA


ESTRES


Si en voleu veure més, aneu a:

https://www.youtube.com/user/napofilms

____________________________________________________________________


A la feina Cap Risc


DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ.      Seguretat i Salut laboral.     A la feina cap risc

- Riscos laborals i consells per prevenir-los.
-Accidents de treball i malalties profesionals.
-Organització i gestió de l'activitat preventiva.
-Formació.
-Promoció i campanyes.
-Recursos.
-Formulari de contracte.

La informació desenvolupada la trobareu a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

____________________________________________________________________

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Seguretat i salut. 21 de juny de 2013


1. Seguretat i salut als centres educatius........................................................ 2
1.1. Farmaciola...................................................................................... 2
1.2. Administració de medicaments als alumnes............................................     2
1.3. Vacunacions ................................................................................... 3
1.4. Protocols d'actuació........................................................................... 3
1.5. Malalties transmissibles....................................................................   3
1.6. Prevenció del tabaquisme i de l'alcoholisme .............................................    4
1.6.1. Més informació per als centres de formació d'adults.............................        4
1.7. Materials (educació infantil i primària)...................................................   4
1.8. Programa salut i escola (educació secundària).........................................     5
1.9. Pla salut, escola i comunitat ............................................................. . 6
1.10. Manipulació d'aliments...................................................................... 6
1.11. Seguretat alimentària i nutrició en l'àmbit escolar ..................................    6
2. Prevenció de riscos laborals.................................................................... 6
2.1. Plans d'emergència. Simulacres...........................................................   6
2.2. Accidents laborals i malalties professionals en els centres públics. Notificació
d'accidents laborals i assistència sanitària....................................................    7
2.3. Coordinadors de prevenció de riscos laborals en els centres públics.................... 7
2.4. Seguretat als laboratoris i tallers dels centres educatius..................................8
2.5. Coordinació d'activitats empresarials .....................................................  9
2.6. Control de plagues en els centres .......................................................... 10
2.7. Informació de riscos laborals i mesures preventives................................... .. 10
2.8. Vigilància de la salut dels treballadors.......................................................10
3. Gestions per presentar una reclamació patrimonial ......................................... 12

Aquí teniu l'enllaç on trobar la informació dels apartats anteriors
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Seguretat_salut.pdf

____________________________________________________________________